Studeren, Studeren is een algemeen begrip. Maar wat is goed studeren? Bestaat er zoiets als goed studeren of het hebben van een perfecte studiemethode? Zoals Aristoteles zei: “twijfel is het begin van wijsheid”. Vanuit mijn achtergrond als leerkracht, maar ook als maatschappelijk werker heb ik geleerd dat elke leerling en/of student een eigen methodiek heeft om te leren. Het ontdekken van die methodiek is belangrijk. Met mijn cursus “leren leren”, help ik de leerling en/of student met het ontdekken van deze methodiek.

Werking

Mijn aanpak gebeurt individueel, met name één op één begeleiding. Het doel is om de leerling en/of student terug vertrouwen in zichzelf te doen krijgen. Nadien -aan de hand van diverse methodes- zijn/haar eigen methodiek te doen achterhalen bij het instuderen van bepaalde materies. Met andere woorden help ik leerlingen en/of studenten hoe ze bepaalde vakken/materies moeten leren. Dit gebeurd door een concrete studieplanning op te stellen, samenvattingen leren maken, onbegrepen leerstof uitleggen, ondervragen van ingestudeerde leerstof, afwerken van taken, aanpakken van uitstelgedrag, enz.
“Help, ik begrijp mijn kind niet” Gedrag is communiceren en staat in verbinding met uw geest, ziel en lichaam. Elk individu communiceert op een andere manier. Zo zijn er kinderen, volwassenen die zeer uitgelaten zijn en anderen zijn teruggetrokken. Communicatie gaat daarbij vaak gepaard met het uiten van een bepaald gedrag. Het is mijn taak als gezins- en kindercoach om kinderen en gezinnen hierin bij te staan. Mijn doel is om samen met de kinderen en hun ouders aan de slag te gaan om weer rust, balans en zelfvertrouwen in het gezinsleven centraal te stellen. Zo zal ik naar elke situatie kijken vanuit een holistische visie, meer bepaald vanuit de hele leefwereld van het kind. Ik denk hierbij aan school, thuis, bij echtscheiding, verlies van een dierbare, enzovoort.

Werking

Eerst vindt er zich een kennismakingsgesprek plaats. Deze zal afhankelijk van de situatie plaatsvinden enkel met de ouder en/of kind. Tijdens het kennismakingsgesprek kan je jouw verhaal kwijt, je hulpvraag toelichten alsook jouw verwachten kenbaar maken. Hierna volgen er diverse coachingssessies. Tijdens de sessies maak ik gebruik van diverse methodieken, dewelke gebaseerd zijn op oplossingsgericht werken, vertrekkende vanuit de kwaliteiten van iedere persoon. Op het einde van het traject wordt er samen met het kind, leerling en/of student gekeken wat er teruggekoppeld wordt naar de ouders en op welke wijze. Alle sessies gaan door in mijn praktijk en duren max 1 uur.